Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum ZP

Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zamówienie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego na „Prace konserwatorskie/restauratorskie północnej elewacji budynku dawnej rejencji przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie będącej siedzibą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego”:

Zamówienie na „Prace konserwatorskie/restauratorskie północnej elewacji budynku dawnej rejencji przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie będącej siedzibą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego”

PDFogłoszenie.pdf
DOCXwykaz należycie wykonanych usług.docx
DOCXwykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.docx
DOCXoświadczenie o spełnianiu warunków.docx
DOCXwniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.docx

PDFInformacja o wynikach spełniania warunków udziału.pdf

PDFSIWZ.pdf
PDFopis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCXzał 2 formularz ofertowy.docx
DOCzał 3 umowa projekt.doc

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

Postępowanie przetargowe na usługę: „Całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie” 

DOCogłoszenie.doc
DOCXzał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCzał 2 formularz oferty.doc
DOCXzał 3 oświadczenie.docx
DOCXzał 4 wykaz osób.docx
DOCXZał 5 wykaz usług.docx
DOCXzał 6 projekt umowy.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:
PDFodpowiedź na pytania 1.pdf
PDFodpowiedź na pytania 2.pdf

Informacja z otwarcia ofert „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”:
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”:
PDFinformacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Prowadzenie prac konserwatorskich i działań remontowych siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

PDFogłoszenie.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCXzał 1 formularz ofertowy.docx

PDFzał 2 przedmiar robót.pdf

DOCXzał 3a spełnianie warunków udziału .docx

DOCXzał 3b art. 24.docx

DOCXzał 3c grupa kapitałowa.docx

DOCXzał 4 wykaz robót.docx

DOCXzał 5 wykaz osób.docx

DOCXzał 6 zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXzał 7 umowa.docx

DOCXzałącznik nr 1 do umowy.docx

DOCXzałącznik nr 2 do umowy.docx

DOCXZałącznik Nr 3 do umowy.docx

PDFinformacja otwarcie ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

 

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

PDFogłoszenie.pdf

DOCXzał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx

DOCzał 2 formularz oferty.doc

DOCXzał 3 oświadczenie.docx

DOCXzał 4 wykaz osób.docx

DOCXZał 5 wykaz usług.docx

DOCXzał 6 projekt umowy.docx

DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx


PDFodpowiedzi na pytania.pdf
PDFodpowiedź na pytanie.pdf
PDFmodyfikacja treści ogłoszenia.pdf
DOCXaktualny zał 3 oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.docx

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na usługi społeczne pn. „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie” w załączeniu zamieszczamy informacje o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny i badania ofert.

PDFinformacja.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Ogłoszenie zamówienia na usługi społeczne pn. „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”
PDFOgłoszenie.pdf
DOCXzał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCzał 2 formularz oferty.doc
DOCXzał 3 oświadczenie.docx
DOCXzał 4 wykaz osób.docx
DOCXZał 5 wykaz usług.docx
DOCXzał 6 projekt umowy.docx
DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx

Odpowiedź na wniosek złożony w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn. "Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie":
PDFodpowiedź na wniosek.pdf

Informacja z otwarcia ofert 

PDFinformacja z otwarcia ofert 19.02.2020.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia

PDFinformacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Ogłoszenie zamówienia „Usługa utrzymania czystości w budynku i całorocznie na zewnątrz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”.


PDFogłoszenie.pdf

PDFsiwz.pdf

DOCzał 1 zakres usług.doc

DOCzał 2 formularz oferty.doc

DOCXzał 3 oświadczenie.docx

DOCXzał 4 wykaz usług.docx

DOCXzał 5 wykaz osób .docx

DOCXzał 6 umowa projekt.docx

DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx

Odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania:
PDFodpowiedzi na pytania 1.pdf
PDFodpowiedź na pytanie 2.pdf
PDFodpowiedź na pytanie 3.pdf

Informacja z otwarcia ofert PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienia o wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania PDFzawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania.pdf

 

Ogłoszenie zamówienia „Usługa utrzymania czystości w budynku i całorocznie na zewnątrz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”.

PDFogłoszenie.pdf

PDFsiwz.pdf

DOCzał 1 zakres usług.doc

DOCzał 2 formularz oferty.doc

DOCXzał 3 oświadczenie.docx

DOCXzał 4 wykaz usług.docx

DOCXzał 5 wykaz osób .docx

DOCXzał 6 umowa projekt.docx

DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

PDFOgłoszenie. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia.pdf
DOCXzał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCzał 2 formularz oferty.doc
DOCXzał 3 oświadczenie.docx
DOCXzał 4 wykaz osób.docx
DOCXZał 5 wykaz usług.docx
DOCXzał 6 projekt umowy.docx
DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx

PDFodpowiedzi na pytania.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFINFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf

 


Renowacja elewacji budynku WSA w Olsztynie

PDFogłoszenie.pdf

DOCXzał 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.docx

DOCXzał 2 wykaz należycie wykonanych usług.docx

DOCXzał 3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.docx

DOCXzał 4 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx

PDFinformacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf

PDFSIWZ elewacja.pdf

DOCXsiwz zał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx 

DOCXsiwz zał 2 formularz ofertowy.docx 

DOCXsiwz zał 3 umowa projekt.docx
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  24-09-2019
  przez: Wojciech Skorupski
 • opublikowano:
  24-09-2019 12:52
  przez: Wojciech Skorupski
 • zmodyfikowano:
  09-07-2020 14:49
  przez: Piotr Grabek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  odwiedzin: 1444
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 837265
W tym miesiącu: 66
W tym dniu: 2