Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJE O PODMIOCIE/Dane podmiotu

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 1 października 2020r.

w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu oraz godzin przyjęć interesantów przez prezesa, wiceprezesa sądu, przewodniczących wydziałów oraz kierowników wydziałów/oddziałów

Na podstawie § 30 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz.1177 ze zm.) zarządza się, co następuje:

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie ustala się godziny urzędowania Sądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 : 30 do 15 : 30.

Przyjęcia interesantów przez prezesa, wiceprezesa sądu, przewodniczących wydziałów oraz kierowników wydziałów/oddziałów ustala się w każdy poniedziałek w godzinach od 13 : 00 do 15 : 00.

Wydział Informacji Sądowej przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania Sądu, akta spraw udostępniane są do wglądu w godzinach od 8 : 00 do 15 : 00.

Biuro Podawcze urzęduje w godzinach od 8 : 00 do 15 : 00.

Kasa Sądu przyjmuje interesantów w godzinach od 8 : 00 do 13 : 30.

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2004 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia godzin urzędowania sądu oraz godzin przyjęć interesantów przez prezesa, wiceprezesa sądu, przewodniczących wydziałów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2020 r.

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
Sędzia Renata Kantecka

 

Zarządzenie Nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 października 2020 r.

(w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2)

PDFZarządzenie 39 Prezesa NSA.pdf

 

Zarządzenie nr 39/2020
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 19 października 2020 r.

PDFZarządzenie Prezesa WSA w Olsztynie z dnia 19 października 2020 r. nr 39_2020.pdf
 

 

                                                           

WSA Olsztyn

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Olsztynie

ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn

tel. (89) 522-80-00 
fax (89) 522-80-82

Godziny urzędowania Sądu
Poniedziałek-Piątek
8.00 - 16.00

Wydział Informacji Sądowej 
udziela informacji w godzinach urzędowania Sądu
Akta spraw są udostępniane do wglądu w godz. 8:30-15:30
tel: (89) 522-80-16 lub (89) 522-80-92
 

 

NIP 739-33-80-930
REGON 519584090

Numer konta bankowego:
NBP Oddział Okręgowy w Olsztynie
29101013970029742231000000

Biuro Podawcze czynne jest w godzinach urzędowania Sądu

Kasa Sądu czynna
Poniedziałek-Piątek 8.00 - 13.30

https://www.bip.gov.pl

MP4WSA w Olsztynie GaszynChallenge.mp4

 

 


Załączniki:

JPEGSiedziba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

DOChistoria-i-aktualne-wykorzystanie-budynku.doc

GIFplan Olsztyna.gif

BMPPołożenie budynku WSA na planie Olsztyna