Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydziały orzecznicze

Wydziały orzecznicze, dodana 2004-06-23
 


 

Wydziały orzecznicze


Zarządzeniem Nr 16 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie dzieli się na dwa wydziały orzecznicze, oznaczone liczbami rzymskimi I i II.

 

 

Do Wydziału I należą sprawy z zakresu:

- zobowiązań podatkowych,
- ceł 
- cen,
- ubezpieczeń majątkowych,
- spraw kapitałowych i bankowości,
- finansów publicznych,
- subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacja rynków branżowych.


 

 

Do Wydziału II należą sprawy z zakresu:

- budownictwa,
- dróg, kolei, lotnictwa, żeglugi,
- działalności gospodarczej,
- ludności,
- geologii i górnictwa,
- gospodarki mieniem,
- energetyki,
- gospodarki wodnej,
- komunalizacji mienia,
- geodezji i kartografii,
- środowiska,
- edukacji,
- zagospodarowania przestrzennego,
- rolnictwa i leśnictwa,
- czynności i zajęć,
- wywłaszczeń,
- pracy,
- zdrowia,
- spraw mieszkaniowych,
- jakości,
- obronności,
- telemediów,
- samorządu terytorialnego,
- cudzoziemców,
- kościołów,
- przejęcia mienia,
- broni i materiałów wybuchowych,
- pomocy społecznej,
- zatrudnienia,
- kombatantów,
- kultury fizycznej,
- kultury i sztuki,
- własności przemysłowej,
- ochrony danych osobowych,
- informacji publicznej,
- ochrony informacji niejawnych,
- świadczeń w drodze wyjątku,
- funduszy emerytalnych,
- ubezpieczeń zdrowotnych,
- lustracji.


Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych, skarg na uchwały organów jednostek samorządowych, skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych, rozstrzygnięć nadzorczych, prawa miejscowego organów rządowych, sporów kompetencyjnych oraz wykonania orzeczeń Sądu należą do poszczególnych wydziałów jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych powyżej.

 


 

informację wytworzył(a): Piotr Grabek
za treść odpowiada: Piotr Grabek
data wytworzenia: 17-06-2008r.

 


Metryczka
  • opublikowano:
    29-06-2004 10:21
    przez: Wojciech Skorupski
  • zmodyfikowano:
    23-03-2009 11:22
    przez: Piotr Grabek
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 819984
W tym miesiącu: 42
W tym dniu: 1