Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan spraw

INFORMACJA za miesiąc styczeń 2021 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

285

132

86

83

0

83

51

3

331

Wydział II

235

77

85

82

0

82

71

3

227

Łącznie

520

209

171

165

0

165

122

6

558

INFORMACJA za miesiąc luty 2021 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

331

92

76

69

0

69

59

7

347

Wydział II

227

115

104

104

0

104

90

0

238

Łącznie

558

207

180

173

0

173

149

7

585

INFORMACJA za miesiąc marzec 2021 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

347

75

73

71

0

71

58

2

349

Wydział II

238

120

119

119

0

119

104

0

239

Łącznie

585

195

192

190

0

190

162

2

588

INFORMACJA za miesiąc kwiecień 2021 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

349 60 73 73 0 73 70 0 336

Wydział II

239 113 95 92 0 92 83 3 257

Łącznie

588 173 168 165 0 165 153 3 593

INFORMACJA za miesiąc maj 2021 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

336 84 69 69 0 69 60 0 351

Wydział II

257 106 114 113 0 113 84 1 249

Łącznie

593 190 183 182 0 182 144 1 600

INFORMACJA za miesiąc czerwiec 2021 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

351 40 112 99 9 90 68 13 279

Wydział II

249 109 96 95 0 95 80 1 262

Łącznie

600 149 208 194 9 185 148 14 541

INFORMACJA za miesiąc lipiec 2021 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

279 58 74 58 0 58 50 16 263

Wydział II

262 127 73 73 0 73 56 0 316

Łącznie

541 185 147 131 0 131 106 16 579

INFORMACJA za miesiąc sierpień 2021 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

263 55 54 52 6 46 39 2 264

Wydział II

316 92 93 93 0 93 67 0 315

Łącznie

579 147 147 145 6 139 106 2 579

INFORMACJA za miesiąc wrzesień 2021 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

264 56 139 56 11 45 37 83 181

Wydział II

315 101 127 122 9 113 88 5 289

Łącznie

579 157 266 178 20 158 125 88 470

INFORMACJA za miesiąc październik 2021 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

181 45 92 91 22 69 53 1 134

Wydział II

289 107 132 132 14 118 85 0 264

Łącznie

470 152 224 223 36 187 138 1 398

INFORMACJA za miesiąc listopad 2021 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

134 55 74 70 16 54 49 4 115

Wydział II

264 97 125 124 11 113 83 1 236

Łącznie

398 152 199 194 27 167 132 5 351

INFORMACJA za miesiąc grudzień 2021 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

115 39 58 58 9 49 41 0 96

Wydział II

236 122 116 111 13 98 71 5 242

Łącznie

351 161 174 169 22 147 112 5 338

 

DOCStan spraw w roku 2020.doc
DOCStan spraw w roku 2019.doc
DOCStan spraw w roku 2018.doc
DOCStan spraw w roku 2017.doc
DOCXStan spraw w roku 2016.docx
DOCXStan spraw w roku 2015.docx
DOCStan spraw w roku 2014.doc
DOCStan spraw w roku 2013.doc
 DOCStan spraw w roku 2012.doc
DOCStan spraw w roku 2011.doc
DOCStan spraw w roku 2010.doc
DOCStan spraw w roku 2009.doc
DOCStan spraw w roku 2008.doc
DOCStan spraw w roku 2007
DOCstan spraw w roku 2006.doc
DOCStan spraw w roku 2005.doc
DOCStan spraw w roku 2004.doc