Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan spraw

INFORMACJA za miesiąc styczeń 2020 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

210

62

73

57

48

9

3

16

199

Wydział II

281

78

109

106

69

37

26

3

250

Łącznie

491

140

182

163

117

46

29

19

449

 

INFORMACJA za miesiąc luty 2020 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

199

59

74

60

44

16

11

14

184

Wydział II

250

86

76

74

45

29

18

2

260

Łącznie

449

145

150

134

89

45

29

16

444

INFORMACJA za miesiąc marzec 2020 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

184

102

32

29

19

10

8

3

254

Wydział II

260

91

67

66

43

23

13

1

284

Łącznie

444

193

99

95

62

33

21

4

538

INFORMACJA za miesiąc kwiecień 2020 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

254

56

37

37

0

37

26

0

273

Wydział II

284

89

31

28

0

28

18

3

342

Łącznie

538

145

68

65

0

65

44

3

615

INFORMACJA za miesiąc maj 2020 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

273

60

42

42

13

29

25

0

291

Wydział II

342

69

58

57

43

14

7

1

353

Łącznie

615

129

100

99

56

43

32

1

644

INFORMACJA za miesiąc czerwiec 2020 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

291

85

83

80

30

50

43

3

293

Wydział II

353

91

85

83

38

45

34

2

359

Łącznie

644

176

168

163

68

95

77

5

652

INFORMACJA za miesiąc lipiec 2020 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

293

49

123

111

55

56

17

12

219

Wydział II

359

179

141

138

91

47

30

3

397

Łącznie

652

228

264

249

146

103

47

15

616

INFORMACJA za miesiąc sierpień 2020 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

219

88

68

61

32

29

28

7

239

Wydział II

397

90

190

189

52

137

51

1

297

Łącznie

616

178

258

250

84

166

79

8

536

INFORMACJA za miesiąc wrzesień 2020 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

239

59

76

54

17

37

29

22

222

Wydział II

297

100

119

119

51

68

52

0

278

Łącznie

536

159

195

173

68

105

81

22

500

INFORMACJA za miesiąc październik 2020 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

222

72

79

75

10

65

47

4

215

Wydział II

278

92

108

106

24

82

67

2

262

Łącznie

500

164

187

181

34

147

114

6

477

INFORMACJA za miesiąc listopad 2020 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

215

105

74

69

0

69

48

5

246

Wydział II

262

84

121

119

0

119

89

2

225

Łącznie

477

189

195

188

0

188

137

7

471

INFORMACJA za miesiąc grudzień 2020 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

246

111

72

72

0

72

53

0

285

Wydział II

225

112

102

102

0

102

82

0

235

Łącznie

471

223

174

174

0

174

135

0

520

 

DOCStan spraw w roku 2019.doc
DOCStan spraw w roku 2018.doc
DOCStan spraw w roku 2017.doc
DOCXStan spraw w roku 2016.docx
DOCXStan spraw w roku 2015.docx
DOCStan spraw w roku 2014.doc
DOCStan spraw w roku 2013.doc
 DOCStan spraw w roku 2012.doc
DOCStan spraw w roku 2011.doc
DOCStan spraw w roku 2010.doc
DOCStan spraw w roku 2009.doc
DOCStan spraw w roku 2008.doc
DOCStan spraw w roku 2007
DOCstan spraw w roku 2006.doc
DOCStan spraw w roku 2005.doc
DOCStan spraw w roku 2004.doc