Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwum ZP


Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

(Adm. 246-54/2020)

DOCOgłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną świadczenie usług pocztowych (4).doc (2,03MB)

DOCXszczegółowy opis zamówienia -zał. nr 1.docx (19,35KB)

DOCistotne postanowienia umowy - zał. nr 7.doc (50,00KB)

DOCXformularz cenowy - zał. nr 2docx.docx (23,84KB)

DOCformularz ofertowy-zał. nr 3.doc (24,50KB)

DOCliczba placówek-zał. nr 6.doc (127,00KB)

DOCoswiadczenie wykonawcy-zał nr 5spełnienie.doc (24,50KB)
DOCoświadczenie wykonawcy-zał.4wykluczenie.doc (24,00KB)

DOCwzór napisu zastępującego znak opłaty pocztowej.doc (21,50KB)

DOCwzór prawidłowo zaadresowanej przesyłki.doc (250,00KB)

DOCwzór zestawienia przesyłek nierejestrowanych.doc (62,00KB)

DOCwzór zestawienia przesyłek rejestrowanych.doc (46,50KB)

PDFPytania i odpowiedzi.pdf (2,52MB)
 

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia.pdf (220,92KB)


Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zamówienie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego na „Prace konserwatorskie/restauratorskie północnej elewacji budynku dawnej rejencji przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie będącej siedzibą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego”:

Zamówienie na „Prace konserwatorskie/restauratorskie północnej elewacji budynku dawnej rejencji przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie będącej siedzibą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego”

PDFogłoszenie.pdf (8,03MB)
DOCXwykaz należycie wykonanych usług.docx (15,06KB)
DOCXwykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.docx (15,20KB)
DOCXoświadczenie o spełnianiu warunków.docx (14,45KB)
DOCXwniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.docx (33,63KB)

PDFInformacja o wynikach spełniania warunków udziału.pdf (501,47KB)

PDFSIWZ.pdf (4,95MB)
PDFopis przedmiotu zamówienia.pdf (3,09MB)
DOCXzał 2 formularz ofertowy.docx (24,57KB)
DOCzał 3 umowa projekt.doc (33,50KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (529,51KB)

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (845,68KB)

Postępowanie przetargowe na usługę: „Całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie” 

DOCogłoszenie.doc (159,50KB)
DOCXzał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx (21,17KB)
DOCzał 2 formularz oferty.doc (74,00KB)
DOCXzał 3 oświadczenie.docx (15,22KB)
DOCXzał 4 wykaz osób.docx (14,70KB)
DOCXZał 5 wykaz usług.docx (15,12KB)
DOCXzał 6 projekt umowy.docx (40,24KB)

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:
PDFodpowiedź na pytania 1.pdf (467,47KB)
PDFodpowiedź na pytania 2.pdf (533,24KB)

Informacja z otwarcia ofert „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”:
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (848,09KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”:
PDFinformacja o udzieleniu zamówienia.pdf (474,26KB)

Prowadzenie prac konserwatorskich i działań remontowych siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

PDFogłoszenie.pdf (10,00MB)

PDFSIWZ.pdf (12,79MB)

DOCXzał 1 formularz ofertowy.docx (18,24KB)

PDFzał 2 przedmiar robót.pdf (3,96MB)

DOCXzał 3a spełnianie warunków udziału.docx (15,54KB)

DOCXzał 3b art. 24.docx (15,67KB)

DOCXzał 3c grupa kapitałowa.docx (16,91KB)

DOCXzał 4 wykaz robót.docx (14,66KB)

DOCXzał 5 wykaz osób.docx (14,64KB)

DOCXzał 6 zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (17,00KB)

DOCXzał 7 umowa.docx (39,06KB)

DOCXzałącznik nr 1 do umowy.docx (13,94KB)

DOCXzałącznik nr 2 do umowy.docx (13,81KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do umowy.docx (13,80KB)

PDFinformacja otwarcie ofert.pdf (545,50KB)

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (901,10KB)

 

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

PDFogłoszenie.pdf (13,61MB)

DOCXzał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx (25,33KB)

DOCzał 2 formularz oferty.doc (74,00KB)

DOCXzał 3 oświadczenie.docx (15,25KB)

DOCXzał 4 wykaz osób.docx (14,70KB)

DOCXZał 5 wykaz usług.docx (15,16KB)

DOCXzał 6 projekt umowy.docx (42,54KB)

DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx (17,17KB)


PDFodpowiedzi na pytania.pdf (960,82KB)
PDFodpowiedź na pytanie.pdf (1,01MB)
PDFmodyfikacja treści ogłoszenia.pdf (467,34KB)
DOCXaktualny zał 3 oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.docx (17,20KB)

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (834,95KB)
PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (959,14KB)

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na usługi społeczne pn. „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie” w załączeniu zamieszczamy informacje o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny i badania ofert.

PDFinformacja.pdf (9,78MB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (1 018,76KB)

Ogłoszenie zamówienia na usługi społeczne pn. „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”
PDFOgłoszenie.pdf (13,95MB)
DOCXzał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx (25,06KB)
DOCzał 2 formularz oferty.doc (76,50KB)
DOCXzał 3 oświadczenie.docx (16,33KB)
DOCXzał 4 wykaz osób.docx (15,10KB)
DOCXZał 5 wykaz usług.docx (15,54KB)
DOCXzał 6 projekt umowy.docx (46,41KB)
DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx (17,17KB)

Odpowiedź na wniosek złożony w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn. "Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie":
PDFodpowiedź na wniosek.pdf (817,98KB)

Informacja z otwarcia ofert 

PDFinformacja z otwarcia ofert 19.02.2020.pdf (931,10KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,32MB)

Informacja o udzieleniu zamówienia

PDFinformacja o udzieleniu zamówienia.pdf (482,45KB)

Ogłoszenie zamówienia „Usługa utrzymania czystości w budynku i całorocznie na zewnątrz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”.


PDFogłoszenie.pdf (8,49MB)

PDFsiwz.pdf (11,95MB)

DOCzał 1 zakres usług.doc (48,00KB)

DOCzał 2 formularz oferty.doc (77,00KB)

DOCXzał 3 oświadczenie.docx (16,55KB)

DOCXzał 4 wykaz usług.docx (15,73KB)

DOCXzał 5 wykaz osób.docx (14,73KB)

DOCXzał 6 umowa projekt.docx (34,63KB)

DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx (17,17KB)

Odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania:
PDFodpowiedzi na pytania 1.pdf (671,88KB)
PDFodpowiedź na pytanie 2.pdf (485,75KB)
PDFodpowiedź na pytanie 3.pdf (387,05KB)

Informacja z otwarcia ofert PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (559,23KB)

Zawiadomienia o wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania PDFzawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania.pdf (1,02MB)

 

Ogłoszenie zamówienia „Usługa utrzymania czystości w budynku i całorocznie na zewnątrz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”.

PDFogłoszenie.pdf (8,24MB)

PDFsiwz.pdf (11,54MB)

DOCzał 1 zakres usług.doc (48,00KB)

DOCzał 2 formularz oferty.doc (77,00KB)

DOCXzał 3 oświadczenie.docx (16,55KB)

DOCXzał 4 wykaz usług.docx (15,73KB)

DOCXzał 5 wykaz osób.docx (14,73KB)

DOCXzał 6 umowa projekt.docx (34,67KB)

DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx (17,17KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (494,69KB)

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (513,03KB)

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

PDFOgłoszenie. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia.pdf (872,04KB)
DOCXzał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx (26,35KB)
DOCzał 2 formularz oferty.doc (74,50KB)
DOCXzał 3 oświadczenie.docx (16,47KB)
DOCXzał 4 wykaz osób.docx (15,08KB)
DOCXZał 5 wykaz usług.docx (15,58KB)
DOCXzał 6 projekt umowy.docx (41,85KB)
DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx (17,15KB)

PDFodpowiedzi na pytania.pdf (1,42MB)

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (586,23KB)

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1 007,56KB)

PDFINFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf (568,71KB)

 


Renowacja elewacji budynku WSA w Olsztynie

PDFogłoszenie.pdf (10,46MB)

DOCXzał 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.docx (33,89KB)

DOCXzał 2 wykaz należycie wykonanych usług.docx (15,22KB)

DOCXzał 3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.docx (15,33KB)

DOCXzał 4 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx (14,60KB)

PDFinformacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (450,38KB)

PDFSIWZ elewacja.pdf (499,74KB)

DOCXsiwz zał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx (22,17KB) 

DOCXsiwz zał 2 formularz ofertowy.docx (24,65KB) 

DOCXsiwz zał 3 umowa projekt.docx (19,96KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (509,32KB)

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (449,03KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.10.2020.pdf (513,72KB)

 

Prenumerata prasy polskiej w formie papierowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (Adm.2463-1/2021)
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (862,23KB)
XLSXZał nr 1 wykaz prasy.xlsx (12,18KB)
XLSXZał nr 1a formularz cen jednostkowych.xlsx (12,69KB)
DOCXZał nr 2 Oferta.docx (19,98KB)
DOCXZał nr 3 Istotne postanowienia umowy.docx (19,19KB)
DOCXKlauzula informacyjna RODO 2021.docx (17,07KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (383,97KB)