Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

stan spraw

INFORMACJA za miesiąc styczeń 2024 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

90

52

32

10

22

15

0

32

110

Wydział II

298

92

95

25

70

57

1

96

294

Łącznie

388

144

127

35

92

72

1

128

404

INFORMACJA za miesiąc luty 2024 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

110

39

62

23

39

13

0

62

87

Wydział II

294

110

112

26

86

69

5

117

287

Łącznie

404

149

174

49

125

82

5

179

374

INFORMACJA za miesiąc marzec 2024 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

87

39

43

18

25

17

0

43

83

Wydział II

287

98

107

40

67

49

5

112

273

Łącznie

374

137

150

58

92

66

5

155

356

INFORMACJA za miesiąc kwiecień 2024 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

83

29

32

19

13

5

0

32

80

Wydział II

273

83

117

42

75

53

4

121

235

Łącznie

356

112

149

61

88

58

4

153

315

INFORMACJA za miesiąc maj 2024 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

80

35

38

27

11

9

0

38

77

Wydział II

235

89

97

27

70

50

1

98

226

Łącznie

315

124

135

54

81

59

1

136

303

INFORMACJA za miesiąc czerwiec 2024 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

77

32

25

13

12

11

0

25

84

Wydział II

226

87

72

19

53

42

7

79

234

Łącznie

303

119

97

32

65

53

7

104

318


INFORMACJA za miesiąc styczeń 2023 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

133

55

32

11

21

17

1

33

155

Wydział II

199

102

94

5

89

74

1

95

206

Łącznie

332

157

126

16

110

91

2

128

361

INFORMACJA za miesiąc luty 2023 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

155

37

43

12

31

26

2

45

147

Wydział II

206

104

93

7

86

67

0

93

217

Łącznie

361

141

136

19

117

93

2

138

364

INFORMACJA za miesiąc marzec 2023 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

147

41

66

18

48

37

0

66

122

Wydział II

217

125

98

2

96

74

2

100

242

Łącznie

364

166

164

20

144

111

2

166

364

INFORMACJA za miesiąc kwiecień 2023 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

122

31

26

7

19

17

0

26

127

Wydział II

242

93

102

4

98

74

1

103

232

Łącznie

364

124

128

11

117

91

1

129

359

INFORMACJA za miesiąc maj 2023 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

127

37

36

18

18

11

0

36

128

Wydział II

232

157

120

11

109

73

2

122

267

Łącznie

359

194

156

29

127

84

2

158

395

INFORMACJA za miesiąc czerwiec 2023 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

128

35

34

6

28

21

0

34

129

Wydział II

267

101

84

18

66

52

5

89

279

Łącznie

395

136

118

24

94

73

5

123

408

INFORMACJA za miesiąc lipiec 2023 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

129

56

24

8

16

14

0

24

161

Wydział II

279

152

78

16

62

35

0

78

353

Łącznie

408

208

102

24

78

49

0

102

514

INFORMACJA za miesiąc sierpień 2023 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

161

44

39

17

22

19

1

40

165

Wydział II

353

91

74

20

54

34

3

77

367

Łącznie

514

135

113

37

76

53

4

117

532

INFORMACJA za miesiąc wrzesień 2023 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

165

33

56

18

38

29

0

56

142

Wydział II

367

111

92

17

75

54

2

94

384

Łącznie

532

144

148

35

113

83

2

150

526

INFORMACJA za miesiąc październik 2023 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

142

42

42

18

24

19

0

42

142

Wydział II

384

115

128

40

88

65

8

136

363

Łącznie

526

157

170

58

112

84

8

178

505

INFORMACJA za miesiąc listopad 2023 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

142

40

80

36

44

27

0

80

102

Wydział II

363

74

121

36

85

56

10

131

306

Łącznie

505

114

201

72

129

83

10

211

408

INFORMACJA za miesiąc grudzień 2023 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Zamknięto

Łącznie załatwiono
(w tym zamknięto)

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

102

34

46

20

26

21

0

46

90

Wydział II

306

103

108

31

77

62

3

111

298

Łącznie

408

137

154

51

103

83

3

157

388

DOCStan spraw w roku 2022.doc (124,50KB)
DOCStan spraw w roku 2021.doc (118,50KB)
DOCStan spraw w roku 2020.doc (119,50KB)
DOCStan spraw w roku 2019.doc (123,00KB)
DOCStan spraw w roku 2018.doc (124,50KB)
DOCStan spraw w roku 2017.doc (124,50KB)
DOCXStan spraw w roku 2016.docx (36,10KB)
DOCXStan spraw w roku 2015.docx (37,23KB)
DOCStan spraw w roku 2014.doc (204,50KB)
DOCStan spraw w roku 2013.doc (181,00KB)
 DOCStan spraw w roku 2012.doc (178,00KB)
DOCStan spraw w roku 2011.doc (163,50KB)
DOCStan spraw w roku 2010.doc (173,50KB)
DOCStan spraw w roku 2009.doc (163,50KB)
DOCStan spraw w roku 2008.doc (169,50KB)
DOCStan spraw w roku 2007 (165,50KB)
DOCstan spraw w roku 2006.doc (157,00KB)
DOCStan spraw w roku 2005.doc (185,50KB)
DOCStan spraw w roku 2004.doc (148,50KB)