Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Informacji Sądowej

 


Wydział Informacji Sądowej

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie utworzony został Wydział Informacji Sądowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia wydziałów informacji sądowej w wojewódzkich sądach administracyjnych.


Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin Wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2015 r.,  poz. 1177) określa następujące zadania wydziału informacji sądowej w zakresie: 

   1)   informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w sądzie i udostępniania im do wglądu akt spraw;

   2)   udostępniania informacji publicznej o działalności sądu;

   3)   prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;

   4)   sprawozdawczości statystycznej sądu;

   5)   obowiązków administratora systemu informatycznego;

   6)   przygotowywania orzeczeń sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;

   7)   obsługi rzecznika prasowego sądu;

   8)   gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych, oraz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

   9)   prowadzenia biblioteki sądowej.

Przewodniczący wydziału informacji sądowej jest rzecznikiem prasowym sądu. 


 

informację wytworzył(a): Piotr Grabek
za treść odpowiada: Piotr Grabek
data wytworzenia: 22-06-2004